Pořízení technologií a výuka vzdělávacích kurzů

Příjemce dotace: SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA KRAVAŘE s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010744
Název projektu: Pořízení technologií ve vztahu k CNC a výuka vzdělávacích kurzů
Termín realizace: 01. 11. 2018 – 16. 11. 2020

ANOTACE PROJEKTU:
Nákup svářečské technologie pro TIG, MIG/MAG, laserový paprsek a portálového zařízení pro obráběcí nástroje. Cílem je navýšení vzdělávací kapacity a její kvalitativní rozšíření o svařování laserem a numericky (CNC) řízené procesy.

CÍLE PROJEKTU:
Realizace nových školicích pracovišť pro vzdělávací aktivity:
1. Svařování s nejvyššími kvalitativními nároky svařování nerezových materiálů a slitin hliníku metodami TIG a MIG/MAG.
2. Výuka nejnovější technologie svařování a obrábění laserovým paprskem za podpory digitální technologie, vhodných pro kovy a mnoho dalších materiálů. 
3. Univerzální portálové a digitálně řízené (CNC) zařízení pro automatické nebo poloautomatické svařování a obrábění. Zařízení je adaptovatelné pro různé metody prostorového (3D) svařování, řezání, laserové nebo mechanické obrábění nejrůznorodějších materiálů. Celkem jsou výstupem projektu nové kapacity pro vzdělávání v nejpokročilejších metodách svařování a obrábění spolu s využitím numericky řízených digitálních systémů (CNC).

Projekt „Pořízení technologií ve vztahu k CNC a výuka vzdělávacích kurzů“ je spolufinancován Evropskou unií.

Komentáře jsou uzavřeny.