KOVY

Cílová skupina svářeči kovů
Časová náročnost nový svářeč: zpravidla 160 hodin/ 4 týdenní kurz
přezkoušení z bezpečnostních předpisů dle ČSN050705 (4h)
  nový svářeč:
platné lékařské osvědčení (schopen, jako svářeč)
Doklad o kvalifikaci svářečský průkaz, osvědčení 
Platnost dokladů 2 roky dle ČSN 05 0705

 

Základní kurzy:

ZK 311 1.1 základní kurz plamenového svařování a řezání kyslíkem
ZK 111 1.1 základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou
ZK 135 1.1 základní kurz svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou
ZK 135 8 základní kurz svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu tavící se elektrodou, materiál vysokolegované austenitické oceli
ZK 141 1.1 základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou
ZK 141 8 základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou, materiál – vysokolegované austenitické oceli
ZK 141 21 základní kurz svařování v ochranné atmosféře inertního plynu netavící se elektrodou, materiál – hliník a jeho slitiny
ZK 141 31  základní kurz svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou, materiál – měď a její slitiny
   
Kurz je zakončen závěrečnou  zkouškou pod dozorem zkušebního komisaře. Absolventi obdrží průkaz odborné kvalifikace svářeče a osvědčení o základní zkoušce.
Délka trvání kurzu – dle metody: 3 – 5 týdnů.

Zaškolovací kurzy:

ZP 111-1 1.1 stehování elektrickým obloukem
ZP 311-1 1.1 stehování plamenem
ZP 311-2 1.1 řezání a drážkování kyslíkem
ZP 15-2 1.1 řezání plazmou
ZP 135-1 1.1 stehování v ochranné atmosféře
ZP 311-9 31 pájení mědi na tvrdo
ZP 311-8 31 pájení mědi na měkko
Kurz je zakončen závěrečnou  zkouškou. Absolventi obdrží osvědčení o zaškolení.
Délka trvání kurzu – dle metody: 4 – 5 dní.

Úřední zkouška pájení dle ČSN EN ISO 13 585

Připravujeme…

Úřední zkouška kovy dle ČSN EN ISO 9606-1

Připravujeme…

 

Komentáře jsou uzavřeny.