Zpráva č. 1

V průběhu prvních 6 měsíců se naše práce zaměřovala na provádění rešerší stavu technologie, navazování kontaktů k výrobcům a dodavatelům zařízení a služeb, oborových a profesních organizací, školících a vzdělávacích institucí a dalších subjektů činných v oboru svařování. Oslovené i vybrané firmy pro realizaci projektu byly seznámeny s náplní a účelem projektu formou osobních pohovorů a byly seznámeny s formou spolufinancování projektu z fondů EU. Primárně oslovení zaměstnavatelé, kteří se aktivně podíleli na analýze potřeb, byli seznámeni s možností zařadit jejich zaměstnance bez finanční spoluúčasti do pilotních kurzů. Všechny prvky oslovení byly v souladu s požadavky na publicitu OPVK. Prostory určené pro vzdělávání se také označily v souladu s povinnou publicitou projektu.

Zpr1-1

Zpr1-2

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.