Projekt: Izolace budov

LogoOPVKJsme firma zabývající se projektem v oblasti izolace budov. Cílem projektu je rozšíření vzdělávací nabídky o vzdělávací program: Izolace budov pomocí termického, chemického a mechanického spojování a lepení izolačních materiálů se stavebními konstrukcemi. Zpracování výukových podkladů do digitální podoby a jejich doplnění audiovizuálními materiály s využitím výpočetní techniky. Školicí materiály budou vhodné pro domácí studium cílové skupiny.

Inovované školící podklady pro izolatéry budov, budou obsahově rozčleněné do 7 tématických modulů:

1.) bezpečnost práce ve stavební činnosti
2.) vlastnosti materiálů
3.) druhy izolací, lepení a spojovací techniky
4.) zařízení a pomůcky ( strojní zařízení)
5.) přídavné lepící materiály
6.) normy
7.) kontrola jakosti

Dojde k přepracování výukových podkladů do digitální podoby a k jejich doplnění o audiovizuální materiály s využitím výpočetní techniky. Rozčleněním učiva do modulů, se umožní sestavování libovolných kurzů přesně dle specifických potřeb cílové skupiny. Využitím moderní techniky a internetu se zefektivní výuka a dosáhne se zkrácení kurzů a snížení nákladů až o 25%. Naši klienti budou mít možnost naučit se nové moderní metody pro větší škálu různých druhů materiálů. Pomocí nových školících podkladů, výpočetní a audiovizuální techniky si budou moci teoretickou část látky kurzu osvojit samostudiem a stav svých znalostí i ověřit přezkoušením na dálku.

Projekt by měl vést k samostatnosti cílové skupiny se vzdělávat a schopnosti řešit odbornou problematiku na reálných technologiích a zařízeních.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.