Zhodnocení projektu

Příjemce dotace: SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA KRAVAŘE s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0032
Název projektu: ŠKOLICÍ SYSTÉM MODERNÍHO SVAŘOVÁNÍ

Na základě výzvy Moravskoslezského kraje jsme se zapojili projektem „ŠKOLÍCÍ SYSTÉM MODERNÍHO SVAŘOVÁNÍ“ do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Předložený projekt byl schválen k realizaci. Čtěte více

Zpráva č.4

Pilotní ověření proběhlo v termínu 17.02. – 07.03. 2014 a následně jsme vyhodnotili pilotní ověření SVAŘOVÁNÍ, SPOJOVÁNÍ A LEPENÍ PLASTŮ. Pilotní kurzy byly provedeny pro metody svařování na tupo, elektrotvarovkou, extruderem, polyfúzí, horkým plynem a lepením. Pilotního ověření se zúčastnilo 11 osob, které prošly vědomostním testem. Po zkušenostech z prvního pilotního ověření SVAŘOVÁNÍ, SPOJOVÁNÍ A LEPENÍ PLASTŮ, připravujeme druhé pilotní ověření SVAŘOVÁNÍ KOVŮ. Čtěte více

Zpráva č. 3

Proběhlo výběrové řízení, které bylo zaměřeno na pořízení nové svářecí techniky pro praktickou část výuky nového vzdělávacího programu. Chystáme pilotní ověření nových školících podkladů, které jsme vytvořili. Vybraným zájemcům o účast na pilotním ověření byly rozdány dotazníky a byl jim oznámen termín konání pilotního ověření SVAŘOVÁNÍ, SPOJOVÁNÍ A LEPENÍ PLASTŮ, které proběhne v rozmezí února a března 2014. Cílová skupina z pilotáže obdrží potvrzení o absolvování pilotního kurzu. Čtěte více

Zpráva č.2

Pracujeme na školících podkladech a připravujeme natáčení vlastních videosekvencí. V minulém pololetí se prováděla tvorba struktur informací výběrem vhodných textových podkladů, videí a obrázkových podkladů pro danou tematickou oblast a jejich úpravou pro školící potřebu. Chystáme výběrové řízení na pořízení nové svářecí techniky. Původně plánovaný termín výběrového řízení byl přesunut nyní na říjen 2013. Analýza nabídek na trhu. Čtěte více

Zpráva č. 1

V průběhu prvních 6 měsíců se naše práce zaměřovala na provádění rešerší stavu technologie, navazování kontaktů k výrobcům a dodavatelům zařízení a služeb, oborových a profesních organizací, školících a vzdělávacích institucí a dalších subjektů činných v oboru svařování. Oslovené i vybrané firmy pro realizaci projektu byly seznámeny s náplní a účelem projektu formou osobních pohovorů a byly seznámeny s formou spolufinancování projektu z fondů EU. Primárně oslovení zaměstnavatelé, kteří se aktivně podíleli na analýze potřeb, byli seznámeni s možností zařadit jejich zaměstnance bez finanční spoluúčasti do pilotních kurzů. Všechny prvky oslovení byly v souladu s požadavky na publicitu OPVK. Prostory určené pro vzdělávání se také označily v souladu s povinnou publicitou projektu. Čtěte více