Projekt: Izolace budov

LogoOPVKJsme firma zabývající se projektem v oblasti izolace budov. Cílem projektu je rozšíření vzdělávací nabídky o vzdělávací program: Izolace budov pomocí termického, chemického a mechanického spojování a lepení izolačních materiálů se stavebními konstrukcemi. Zpracování výukových podkladů do digitální podoby a jejich doplnění audiovizuálními materiály s využitím výpočetní techniky. Školicí materiály budou vhodné pro domácí studium cílové skupiny. Čtěte více

Zhodnocení projektu

Příjemce dotace: SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA KRAVAŘE s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0032
Název projektu: ŠKOLICÍ SYSTÉM MODERNÍHO SVAŘOVÁNÍ

Na základě výzvy Moravskoslezského kraje jsme se zapojili projektem „ŠKOLÍCÍ SYSTÉM MODERNÍHO SVAŘOVÁNÍ“ do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Předložený projekt byl schválen k realizaci. Čtěte více

Zpráva č.4

Pilotní ověření proběhlo v termínu 17.02. – 07.03. 2014 a následně jsme vyhodnotili pilotní ověření SVAŘOVÁNÍ, SPOJOVÁNÍ A LEPENÍ PLASTŮ. Pilotní kurzy byly provedeny pro metody svařování na tupo, elektrotvarovkou, extruderem, polyfúzí, horkým plynem a lepením. Pilotního ověření se zúčastnilo 11 osob, které prošly vědomostním testem. Po zkušenostech z prvního pilotního ověření SVAŘOVÁNÍ, SPOJOVÁNÍ A LEPENÍ PLASTŮ, připravujeme druhé pilotní ověření SVAŘOVÁNÍ KOVŮ. Čtěte více

Zpráva č. 3

Proběhlo výběrové řízení, které bylo zaměřeno na pořízení nové svářecí techniky pro praktickou část výuky nového vzdělávacího programu. Chystáme pilotní ověření nových školících podkladů, které jsme vytvořili. Vybraným zájemcům o účast na pilotním ověření byly rozdány dotazníky a byl jim oznámen termín konání pilotního ověření SVAŘOVÁNÍ, SPOJOVÁNÍ A LEPENÍ PLASTŮ, které proběhne v rozmezí února a března 2014. Cílová skupina z pilotáže obdrží potvrzení o absolvování pilotního kurzu. Čtěte více