Školící systém moderního svařování

LogoOPVK

Příjemce dotace: SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA KRAVAŘE s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0032
Název projektu: ŠKOLICÍ SYSTÉM MODERNÍHO SVAŘOVÁNÍ
Termín realizace: 1. 10. 2012 – 31. 12. 2014

Cílem projektu je inovace nabídky dalšího vzdělávání pro cílovou skupinu z Moravskoslezského kraje, a to pro pozice v oboru  svářeč kovů, svářeč plastů a oboru lepení kovů a jiných průmyslových materiálů. Prostřednictvím nabídky nových vzdělávacích modulů bude dosaženo zvýšení jejich kompetencí pro výkon funkce/ pozice. U účastníků dalšího vzdělávání bude posílena uplatnitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce.

Projekt klade důraz na inovaci dalšího vzdělávání (školicí podklady, zefektivnění výuky, zvýšení kvality a pedagogické úrovně výuky…), rozšíření nabídky vzdělávání (zavedení modulů o svařování a lepení plastů, kovů a jiných materiálů) a pilotáž (ověření nových osnov, materiálů a didaktických pomůcek).

Realizace projektu podpoří vzdělávací nabídku směrem k modernizaci, zkvalitnění a především zefektivnění výuky a ke zjednodušení přístupu cílové skupiny ke komplexním aktuálním studijním podkladům.

Cíle projektu jsou v souladu s cíli Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a výzvy a také se strategickými dokumenty kraje.
Projekt reaguje na potřeby průmyslových podniků Moravskoslezského kraje a zároveň na nedostatečnou (či špatně dostupnou/ zastaralou) nabídku vzdělávání v dané oblasti pro účastníky dalšího vzdělávání.

Výuka v oboru svařování je prováděna nepřetržitě již přes 50 let podle osnov z minulého století. Přesto, že do těchto rámcových osnov jsou průběžně zaváděny nové metody a poznatky, je způsob výuky zastaralý.

Ve srovnání s rychlým rozvojem svářečské technologie a obnovy používaného strojního zařízení vývoj vyučovací metodiky a pomůcek zaostává. Současný stav osnov a vyučovacích metod nedovoluje rychlé a efektivní přizpůsobování výuky měnícím se požadavkům cílové skupiny, zaměstnavatelů a jejich rozvíjejícím se potřebám.

Předkládaný projekt umožní efektivnější výuku, modulární sestavování osnov a kurzů dle přání cílové skupiny, zavedení moderních vyučovacích pomůcek do učeben jako je počítačová a audiovizuální technika, průběžné monitorování jakosti provedených svárů moderními defektoskopickými metodami atd.

V konečném důsledku si cílová skupina sestavením obsahu svých kurzů může své náklady snížit a přitom výsledky školení zefektivnit.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.